SOCIAL BRAINS AND LONELY HEARTSnågonting som jag tänkt på mycket är hur vi idag har en så stor tillgänglighet till allting, socialt men även psykiskt och fysiskt... samtidigt som vi aldrig varit så isolerade och ensamma, socialt men även psykiskt och fysiskt

.


samtidigt som vi idag aldrig räddat så många liv från exempelvis sjukdomar skapar vi nya som blir "undangömda" för att dom inte är klassade som sjukdomar eller tas på allvar i vårt samhälle idag... pga detta blir så många liv förlorade i onödan. man kan säga att samtidigt som vi räddar liv, dödar vi på andra sidan i tysthet... för att inte göra någonting är också en handling.

RSS 2.0